Wednesday, February 16, 2011

Het Vaticaan En De Evolutietheorie van Charles Darwin

Het Vaticaan
En De Evolutietheorie van Charles Darwin
Ibrahim Isa,
07 november 2010


Beste vrienden,
MAYA KEUNING (19), onze kleindochter nummer 3 van de 7 kleinkinderen, zit nu in de faculteit geneeskunde UVA, maar is steeds enthousiast met haar BAHASA INDONESIA (ondanks haar drukke agenda met de UVA).

Sinds twee jaar geleden is zij begonnen met Indonesische lessen van haar opa.
Mijn echtgenote Murti en ik vinden haar gretigheid om de moedertaal van haar moeder te beheersen geweldig.

Zover, heeft zij drie van mijn essays (Indonesisch) in het Nederlands kunnen vertalen.
Het was mijn bedoeling om haar niet alleen de BAHASA te kunnen beheersen, maar ook om haar kennis over Indonesië en algemeene wetenschap te ontwikkelen.

En dat is wel gelukt!

* * *

Het Vaticaan
En De Evolutietheorie van Charles Darwin
Ibrahim Isa,
07 november 2010

Dit artikel is 15 november 1996 gepubliceerd, in de tijd dat Indonesië nog onder het bewind was van President Suharto. De wereld van communicatie was nog een sprong aan het maken, de mediawereld was nog niet wat het nu is. Het geeft nu de mogelijkheid om te communiceren en informatie uit te wisselen op een goedkope wijze, je zou kunnen zeggen gratis, opdat het door veel mensen kan worden bereikt en benuttigd.

Mijn persoonlijke notities over verschillende gebeurtenissen vanaf het jaar 1996 worden gepubliceerd door mij. Maar waarom pas vanaf het jaar 1996? Omdat ik toentertijd de voorwaarde, de mogelijkheid en de middelen tot mijn beschikking had voor het publiceren van mijn aantekeningen.

Nu ik deze notities weer terug lees na bijna 15 jaar ervaar ik het als verfrissend om terug te denken aan deze gebeurtenissen. Ook was het een manier om een les te trekken uit mijn eigen notities en de gebeurtenissen. Ik wilde dit artikel weer publiceren enkel om dit verhaal te delen; hopelijk zullen we er allemaal wat aan hebben.

Deze keer betreft het dit volgende artikel:
Het Vaticaan en de evolutietheorie van Charles Darwin
Amsterdam, 15 november 1996

Enkele keren is de evolutietheorie opgekomen in mijn gedachten. De oorzaak is dat er onlangs een discussie is ontstaan in Nederland over wat er wel en niet moet worden getoetst in het landelijk eindexamen. Toen was het tijdperk van het CDA-kabinet, die de examenvragen over de evolutietheorie had afgeschaft. In het begin van het jaar 1995 werd dit probleem opnieuw een onderwerp van discussie; de vragen die verband hadden met de theorie van Darwin waren wederom voorgesteld om getoetst te worden. De kerkelijke maatschappij en de christelijke partijen maakten hiertegen bezwaar, omdat dit zou betekenen dat de scholen gedwongen zijn de theorie ook in de les aan de leerlingen te onderwijzen. Terwijl de theorie van Darwin uiteraard in tegenstelling was met de christelijke leer.

Nee, sprak de andere partij tegen. Dit is geen zaak van dwang, omdat de Darwin theorie de studenten een visie leert die bestaat in deze wereld. Het is een van de theorieën van de antropologische wetenschap.

In verschillende door de kerk uitgebrachte tijdschriften zijn artikelen te vinden die de theorie van Darwin tegenspreken. Jammergenoeg is de argumentatie moeilijk te categoriseren als wetenschappelijk. Volgens de Bijbel is de mens gecreëerd met God zelf als het voorbeeld. Het idee dat de mens in een directe lijn afstamt van apen zal dan inderdaad afgrijselijk zijn voor hen om te accepteren.

Het volgende was buiten verwachting. Een maand hiervoor, oktober 1996, publiceerde De Academie voor de Wetenschappen van het Vaticaan een artikel van de hand van de Paus. De evolutietheorie, zo zegt de Paus, is blijkbaar meer dan alleen een hypothese.

Desondanks staat de ziel van de mens helemaal los van deze zaak, omdat de ziel door God gecreëerd is zonder dat er evolutie heeft plaatsgevonden.

Hiermee werd de rehabilitatie van Darwin waargemaakt door Paus Johannes II, nadat hij ook Galilei had gerehabiliteerd. Wij denken dat Paus Pius XII in het jaar 1950 erkende dat de evolutietheorie van Darwin een serieuze hypothese is. Hoewel het niet de enige is. De Paus waarschuwde ook dat een enthousiaste groep communisten Darwin's theorie zou kunnen misbruiken als propaganda voor hun materialistische dialectiek en zou kunnen aanzetten tot het verdwijnen van het geloof in God.

Duidelijk is dat het denken van de huidige Paus Johannes Paulus II een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hij legde uit dat wetenschappelijke uitvindingen al sinds 1950 de evolutietheorie bevestigen. Hij sprak over evolutietheorieën in het algemeen en maakte duidelijk dat hij tegen een materialistische visie op zich is, die de ziel totaal buiten bespreking laat. Hier ziet de Paus een zekere compromis tussen de leer van de fysieke evolutie en de Katholieke leer van de schepping van de ziel.

Volgens Vaticaan-specialist Marci Politi, medeschrijver van het boek 'Zijne Heiligheid' dat voor veel opschudding zorgde, was de rehabilitatie van Darwin veroorzaakt door de bezorgdheid van de Paus over de ontwikkeling van het christelijke fundamentalisme wat vooral voorkwam in de VS. Volgens de christelijke fundamentalistische visie behoort men de Bijbel woord voor woord te volgen en moeten de evolutieleer worden verworpen. De Paus is er zeer op tegen dat de kerk verdreven wordt naar het anti-wetenschap kamp.

De wetenschappelijke wereld ontving deze woorden van de Paus met een houding verschillend van “beter laat dan nooit” tot enthousiastme.

Ik herinner mij nog een gesprek met wijlen dr. A.W.J. Suradi, een toegewijde katholiek.
Dr. Suradi was een dokter op mijn school, de KRIS onderwijsinstelling in Jakarta in 1950. Dr. Suradi is ervan overtuigd dat hij een realist is in de wetenschappelijke wereld. Dat betekent ook dat hij in zijn geestelijke leven een katholiek is die in de Bijbel gelooft. Hij ziet geen massieve muur tussen deze twee zaken. Maar hij maakt wel duidelijk onderscheid, Hij maakt er geen mengelmoes van. Ook hij heeft een houding van een soort compromis.

Dr. Suradi trekt nog sneller zijn conclusies vergeleken met Paus Johannes Paulus II. Dit is een katholieke Indonesiër wiens visies meer helder kunnen zijn dan die van de Paus.

Lang leve Indonesia!

Frans de Waal, een primatoloog, is de schrijver van het boek “Good Natured – The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals”. Hierin schrijft hij dat 'mensen en andere dieren het vermogen bezitten om oprecht lief te hebben, te sympathiseren en zich zorgen te maken'. Dit feit zal men op een dag helemaal gelijk kunnen zien aan het idee dat genetische verschijning zelf de drijvende kracht is achter de evolutie.

* * *

No comments: