Sunday, March 30, 2014

BEDANKBRIEF Geachte Heer E.E. Verwaal Plv. Algemeen Secretaris van Zijne Majesteit de Koning en

Ibrahim Bramijn – Suwaardi
Amsterda, 24 maart, 2014
--------------------------------------

BEDANKBRIEF

Geachte Heer E.E. Verwaal
Plv. Algemeen Secretaris van
Zijne Majesteit de Koning en
Hare Majesteit de Koningin


Wij voelen ons zeer verrast en vereerd voor de oprechte felicitaties en de beste wensen op ons 60 huwelijksjaar van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin.
Wij zijn zeer dankbaar en ontroerd dat zij hebben ondanks de drukte programma nog tijd hebben om ons hiervoor te feliciteren.
Wit U zo vriendelijk zijn om Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin namens ons onze dankbaarheid hiervoor te verwittigen.

Hoogachtend,
Fam I. Bramijn – Suwardi

No comments: