Saturday, July 18, 2009

IBRAHIM ISA - BRIEF AAN VOORZITTER AMNESTY INTERNATIONAL NDEDERLAND

IBRAHIM ISA
----------------------
16 juni 2009Geachte Mw Tettero L,


Mijn brief (d.d. 16 juni 09) aan Mw Sandra Lutchman,
Voorzitter Bestuur Amnesty International, Afd Nederland,
is vandaag 16 juni 2009, per pos vertuurd naar Amnesty International.

Zie kopie van het brief hieronder:


Met vriendelijke groet,

Ibrahim Isa

------------------------IBRAHIM ISA
------------------
Amsterdam, 16 juni 2009
Aan
Mw Sandra Lutchman
Voorzitter Bestuur van Amnesty International,
Afdeling NederlandMet vriendelijke groet,

Ik dank U zeer voor Uw antwoord-brief d.d. 28 mei 2009.

In Uw brief worden Indonesische mensenrechten acitivisten herinnerd dat Amnesty International in het verleden, – jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw veel aandacht heeft gehad voor 'de slachtoffers 1965'. Verder dat Amnesty International mijn Open Brief aan de voormalig Secretaris Generaal van de VN, Kofi Annan,tijdens de Algemene Vergadering van dat jaar ter ondertekening aan bezoekers van de AV aangebodenis.


Uw herrinerde mij dat in 2006, ik een uivoerig contact heeft gehad met de Azië coördinator, Yvette Lawson, over de wijze waarop Amnesty International al dan niet aandacht kon besteden aan de positie van 'de 1965 slachtoffers'. Dit contact vond plaats naar aanleding van mijn Open Brief aan het International Secretariat (d.d. 18 februari 2006), waarin ik wees op de kwetsbare positie van onderzoekers en activisten die zich bezig houden met onderzoek naar en voorlichting over de gebeurtenissen in en na 1965. Toen was duidelijk – ondermeer naar gesprekken met het landenteam van het Internatioaal Secretariaat – dat Amnesty International uitsluitend via de weg van aandacht voor de positie van Indonesische 'mensenrechtenactivisten' haar werk effectief kon doen. Dat geldt ook anno 2009.


Uw benadrukte dat – dit wil niet zeggen dat Amnesty International geen oog heeft voor 'de slachtoffers 1965' en de discriminatie ten aanzien van hen en hun familieleden geldt. Het ontbreekt Amnesty aan voldoende capaciteit om een gedegen onafhankelijk onderzoek te doen naar alle aspecten van de gebeurtenissen 1965 en de daders in die tijd.


Geachte Mw Sandra Lutchman,


Ik ben zeer verheugd over uw mededeling dat 'Binnenkort zal Amnesty Nederland – tijdens een kleine interne bijeenkomst van landenmedewerkers Indonesië – proberen ook deze jonge vrijwillegers van Amnesty bekend te maken met de door mij aangestipte schendingen. Dit gebeurt middels een vertoning van de documentaire ' 40 Years of Silence' waarop ik jullie Azië coordinator wees. Deze aangrijpende documentaire zal ook onder aandacht gebracht worden van de directeur van Movies That Matter, waarmee overlegd zal worden of later dit jaar (tijdens het Filmfestival 2010), de documentaire getoond kan worden in één of meerdere publieke filmtheaters. Amnesty International (of tijdens he Filmfestival 2010), de doumentaire getoond kan worden in één of meerdere publieke filmtheaters. Amnesty International promoots deze documentaire dus op bescheiden wijze.

Aldus Uw brief.


Nogmaals, hartelijk dank,

Ibrahim Isa
Amnesty International Nederland
Lid No. 8351805

Publicist
Secretaris Wertheim Stichting, AmsterdamNo comments: