Saturday, July 18, 2009

IBRAHIM ISA - SURAT KPD KETUA AMNESTY NEDERLAND

IBRAHIM ISA

AI Lid No. 8351805

Amsterdam, zondag 17 mei 2009

---------------------------------------------------------Aan

De Voorzitter Amnesty International Afd. Nederland

Het Bestuur van Amnesty International Afd. Nederland

en mevrouw Sandra LUTCHMAN,

de voorzitter van Algemene Vergadering 2009 AI Nederland


BETREFT: VOORSTEL* * *

Geachte bestuursleden,

mevrouw de voorzitter,

leden van Amnesty International Nederland,


Op zaterdag 20 juni 2009 zal in de De Flint te Amersfoort de jaarlijkse Algemene Vergadering van Amnesty International plaatsvinden. Als lid van Amnesty International Nederland, heb ik reeds een uitnodiging en de stukken voor de AV in handen ontvangen.

Om eerlijk te zijn: Één enkele dag conferentie met zoveel leden om over zo'n belangrijke onderwerp te hebben als de MENSEN RECHTEN, is zeker niet genoeg.

Dit is de voornaamste reden waarom ik deze (open brief) stuur aan de voorzitter en alle bestuursleden van AI Nederland, en Mw. Sandra Luchtman, de voorzitter van de AV 2009.

* * *

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in andere internationale mensenrechten documenten. Verder, doet AI onderzoek en voert acties die gericht zijn om ernstige schendingen van al deze rechten tegen te gaan.

Sinds jaren, had ik persoonlijk en mijn vrienden in Indonesië die betrokken zijn bij de activiteiten ter naleving van mensenrechten in Indonesië, een beroep gedaan aan Amnesty International en andere verschillende mensenrechten organisaties, incl. de UNHCR (United Nations High Commission for Human Rights), ook aan dhr. Kofi Annan, de voormalige Secretaris Generaal van de VN, om meer aandacht te besteden aan de slachtoffers van de grootschalige schendingen van de rechten van de mens allertijden in Indonesië, tijdens de massamoorden in de jaren 1965, 1966 en 1967. Tot op heden, lopen de leiders en mensen van het regime die verantwoordelijk zijn voor de massamoorden nog steeds vrij rond.

Om stil te staan bij de schendingen van de mensenrechten in Indonesië, wil ik niet zozeer vragen om een resolutie of een 'appeal' van Amnesty International aan het adres van de Indonesische regering. Maar ik vind wel dat een serieuse onderzoek en studie zeer gewenst is omtrent de slachtoffers van de genocide in 1965.

Verder, vraag ik uw aandacht voor het lot van de ongeveer 20 miljoen ex-TAPOLS (ex- politieke gevangenen) en hun families in Indonesië , de slachtoffers van de '65-'66 -'67 genocide. Zij waren onrechtvaardig beschuldigd van betrokkenheid bij de zogenaamd coup d'etat van de 'G30S' (De Dertig September Beweging). Sinds die tijd zijn hun burgerlijke en politieke rechten ontnomen, en tot vandaag de dag niet hersteld. Zij zijn verder gediscrimineerd en gestigmatiseerd voor hun hele leven.Onze vraag als mensenrechten activisten van Indonesië is:

of de voorzitter van de Algemene Vergadering van Amnesty International van 20 juni 2009, en de voorzitter van AI Afd Nederland, aan de bovengenoemde problematiek hun aandacht willen schenken, --- in ieder geval in hun openingstoespraak.

Hartelijk dank voor uw aandacht,Ibrahim Isa

Publicist,

Secretaris van de WERTHEIM STICHTING* * *


No comments: